Prețurile de transfer reprezintă o arie din ce în ce mai investigată de autoritățile fiscale.

Serviciile noastre în sfera prețurilor de transfer:

  • Asistență în stabilirea politicii de prețuri de transfer
  • Întocmirea documentației locale de prețuri de transfer
  • Revizuirea documentației de prețuri de transfer existente
  • Întocmire de studii de comparabilitate
  • Asistență în cadrul inspecției fiscale în sfera prețurilor de transfer
  • Evaluarea și cuantificarea riscului de prețuri de transfer
În primul semestru al anului 2015, au fost înregistrate și raportate de ANAF:
– obligații fiscale stabilite suplimentar de aprox. 31 mil. Euro
– diminuarea pierderii fiscale de aprox. 47 mil. Euro
– baza impozabilă stabilită suplimentar de aprox. 138 mil. Euro.

Întrebări frecvente

TW: Prețurile de transfer sunt prețurile stabilite în cadrul tranzacțiilor desfășurate între societate și părțile sale afiliate.

TW: Două persoane juridice sunt afiliate dacă între ele există o deținere, directă sau indirectă, a unui procent de minim 25% din numărul de acțiuni/părți sociale sau dacă o parte controlează cealaltă parte. Două persoane fizice sunt afiliate daca acestea sunt soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv.

TW: Tranzacțiile între persoane afiliate trebuie să respecte principiul valorii de piață sau pricipiul prețului pieței libere. Potrivit acestui principiu, tranzacţiile între persoanele afiliate se vor desfășura în condiţii comerciale / financiare similare cu cele stabilite între societăți independente.

TW: Societățile care se încadrează în sfera marilor contribuabili și desfăşoară tranzacţii cu părți afiliate care depășesc anumite praguri de semnificație, au obligaţia să întocmească şi să prezinte dosarul preţurilor de transfer în 10 zile de la solicitarea organului fiscal competent. Pragurile de semnificație, calculate prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, sunt:

• 200.000 Euro, în cazul dobânzilor înregistrate cu serviciile financiare;
• 250.000 Euro, în cazul serviciilor prestate/primite;
• 350.000 Euro, în cazul tranzacțiilor privind achiziții/vânzari de bunuri corporale sau necorporale.

Contribuabilii mijlocii și mici au obligaţia să întocmească dosarul preţurilor de transfer și să îl prezinte într-un termen de 1 – 2 luni de la solicitarea organului de inspecție fiscală. Pragurile de semnificație pentru acești contribuabili, calculate prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, sunt:

• 50.000 Euro, în cazul dobânzilor înregistrate cu serviciile financiare;
• 50.000 Euro, în cazul serviciilor prestate/primite;
• 100.000 Euro, în cazul tranzacțiilor privind achiziții/vânzari de bunuri corporale sau necorporale

Dosarul prețurilor de transfer trebuie sa respecte cerințele de conținut prevăzute de Ordinul 442/2016.

TW: Societățile care se încadrează în sfera marilor contribuabili și desfăşoară tranzacţii cu părți afiliate care depășesc anumite praguri de semnificație, au obligaţia să întocmească şi să prezinte dosarul preţurilor de transfer în 10 zile de la solicitarea organului fiscal competent. Acest termen se aplica de la 25 Martie 2017.

Contribuabilii mijlocii și mici au obligaţia să întocmească dosarul preţurilor de transfer și să îl prezinte într-un termen de 1 – 2 luni de la solicitarea organului de inspecție fiscală. La solicitarea societatii, autoritatile fiscale pot sa acorde o perioada suplimentara de 30 de zile pentru pregatirea dosarului de preturi de transfer.

TW: Amenda pentru lipsa dosarului de prețuri de transfer sau pentru prezentare unui dosar incomplet este cuprinsă între 12,000 RON şi 14,000 RON. Însă mult mai costisitoare pot fi ajustările de preţuri de transfer realizate de autorităţile fiscale în baza a trei tranzacții similare de pe piață. Bineînțeles, la acestea se adaugă majorările de întârziere.

TW: Avantajele pregătirii dosarului de prețuri de transfer sunt atât fiscale, cât și comerciale. Din punct de vedere fiscal, pregătirea din timp a documentației conduce la evitarea atât a unor potențiale dispute/ajustări, cât și a dublei impuneri. Comercial, întocmirea dosarului de prețuri de transfer conduce la o înțelegere aprofundată a modelului de afaceri și a posibilităților de optimizare fiscală. În plus, se creează oportunitatea alocării de venituri și cheltuieli pe fiecare tranzacție în parte.

TW: Este mai usor (și mai ieftin) să previi decât să repari. În condițiile în care societatea ar stabili o politică de prețuri de transfer (care să respecte principiul valorii de piață) înainte de desfășurarea efectivă a tranzacției, riscul de ajustare din partea autorităților s-ar diminua considerabil.

Totuși, în cazul în care prețurile stabilite între părțile afiliate nu este comparabil cu prețul stabilit în tranzacții desfașurate între părți independente în circumstanțe comparabile, se poate realiza o analiză detaliată a circumstantelor care au dus la aceste devieri sau se pot realiza ajustări voluntare, care, de cele mai multe ori, pot fi mai mici decât cele impuse de autorități în cadrul unui control fiscal.

Alege consultantul fiscal potrivit

Specializare

Întocmirea dosarului prețurilor de transfer este o muncă specializată, complexă, care presupune utilizarea de baze de date specializată. Ne numărăm printre puținii specialiști în domeniu de pe piață.

Înțelegea afacerii

Înțelegerea afacerii societății este esențială pentru analiza de prețuri de transfer. Pe de o parte, pentru a o interpreta din perspectivă fiscală, iar pe de altă parte, pentru a justifica rezultatele economice.

Asistență la control

Inspecția fiscală este un exercițiu complex, iar autoritățile fiscale au echipe specializate în sfera prețurilor de transfer. Va vom fi alături  pentru prezentarea și susținerea dosarului de prețuri de transfer.