Oferim următoarele servicii:

 • Revizuire fiscală
 • Audit fiscal
 • Certificarea declarațiilor fiscale
 • Proiecte de due diligence
 • Servicii de tip help desk / abonament
 • Sesiuni de training pe diferite teme fiscale
 • Consultanță fiscală pe spețe specifice
 • Implementare mecanisme de alocare cheltuieli și  venituri
 • Asistență fiscală la reorganizări
 • Asistență în pregătirea de scrisori / contestații către autoritățile fiscale
 • Asistență în obținerea de soluții fiscale individuale anticipate
[Despre completarea unei declaraţii fiscale] Este prea dificil pentru un matematician. Am nevoie de un filozof.
Albert Einstein 

Studii de caz

Situația de fapt
Societatea X SRL deține o fabrică aflată în afara orașului. De aceea, angajații societății au asigurată masa de prânz la sediul fabricii, cheltuielile aferente fiind suportate de societate și considerate nedeductibile la calculul de impozit pe profit.

Risc
În cazul unei inspecții, există riscul ca organul de inspecție fiscală să reclasifice cheltuielile cu masa angajaților drept beneficii în natură, care sunt asimilate veniturilor din salarii. În această situație, organul fiscal poate calcula și percepe impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale aferente și dobânzi și penalități de întârziere pentru perioada supusă controlului.

Recomandare
Atenție la tratamentul fiscal aplicat oricărui avantaj acordat salariaților dumneavoastră.

Situația de fapt
Societatea X SRL a fost înființată în 2013 ca societate plătitoare de impozit pe profit. În cursul anului 2013, societatea a realizat pierderi fiscale, depunând declarațiile corespunzătoare cu 0.

Risc
În septembrie 2014, societatea a fost supusă unei inspecții fiscale de fond. Drept urmare, organele de control au constatat faptul că societatea îndeplinea din start condițiile pentru a fi plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor (3% din venituri). Astfel, societatea ar fi trebuit să declare și să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor trimestrial. Organele de control au impus plata impozitului, dar și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente.

Recomandare
Într-un cadru legislativ în permanentă schimbare, societățile trebuie să urmărească în mod activ modificările reglementărilor pentru declararea și plata impozitului pe profit.

Alege consultantul fiscal potrivit

Specializare

Întocmirea dosarului prețurilor de transfer este o muncă specializată, complexă, care presupune utilizarea de baze de date specializată. Ne numărăm printre puținii specialiști în domeniu de pe piață.

Înțelegea afacerii

Înțelegerea afacerii societății este esențială pentru analiza de prețuri de transfer. Pe de o parte, pentru a o interpreta din perspectivă fiscală, iar pe de altă parte, pentru a justifica rezultatele economice.

Asistență la control

Inspecția fiscală este un exercițiu complex, iar autoritățile fiscale au echipe specializate în sfera prețurilor de transfer. Va vom fi alături  pentru prezentarea și susținerea dosarului de prețuri de transfer.