I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale TaxWise S.R.L. cu sediul în București, str. Giuseppe Verdi, nr. 3, sc B, et. 1, ap.10, Sector 2, având Codul Unic de Înregistrare nr. 33786037, atribut fiscal RO, număr de ordine în Registrul Comerțului  J40/13117/10.11.2014, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.taxwise.ro („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, TaxWise S.R.L.  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, în contextul plasării unei solicitari prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

În cazul în care alegeți să vă abonati la Newsletter-ul nostru, vi se va solicita numele și prenumele, denumirea companiei în care lucrați, funcția ocupată, precum și adresa dumneavoastră de e-mail la care doriți să primiți informările periodice (“Newsletter”). În cazul în care doriți să vă dezabonați de la informările periodice (“Newsletter”) vă rugăm să transmiteți un email cu titlul “Dezabonare newsletter” pe adresa office@taxwise.ro, și să indicați in cuprinsul email-ului adresa de email pentru care se doreste dezabonarea.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, TaxWise S.R.L.  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, TaxWise S.R.L.  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi TaxWise S.R.L., respectiv pentru preluarea solicitarilor, contactarea in vederea ofertarii etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și TaxWise S.R.L., definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor http://www.taxwise.ro/termenii-si-conditiile/. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și TaxWise S.R.L..

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă TaxWise S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea TaxWise S.R.L.  de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de TaxWise S.R.L. , prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării unei solicitari, la secțiunea Contact. Puteți să vă dezabonați prin transmiterea unui email cu titlul “Dezabonare newsletter” pe adresa office@taxwise.ro.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al TaxWise S.R.L.  de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, TaxWise S.R.L.  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de TaxWise S.R.L. , prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți transmite un email cu titlul “Dezabonare newsletter” pe adresa office@taxwise.ro.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al TaxWise S.R.L.  de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, TaxWise S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina TaxWise S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, TaxWise S.R.L.  va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de TaxWise S.R.L.  pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, TaxWise S.R.L.  poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină TaxWise S.R.L.  în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către TaxWise S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

Informații cu privire la drepturile legale care decurg din legislația în vigoare privind protecția datelor: 

 • Dreptul de a-și retrage consimțământul: în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul persoanei vizate, aceasta își va putea retrage consimțământul în orice moment, urmând procedurile descrise în formularul respectiv de consimțământ. Compania se asigură că acordul poate fi retras prin aceleași mijloace în care a fost dat, de exemplu, pe cale electronică. În calitate de participant la un proces de recrutare, persoana vizată va trebui să înțeleagă că prin retragerea consimțământului, în mod normal va stopa participarea la proiectul respectiv și nu va mai fi eligibil pentru oportunitățile de angajare pe care Compania le prezinta persoanelor vizate.
 • Dreptul la rectificare: Persoana vizată poate obține din partea Companiei rectificarea datelor cu caracter personal referitoare la ea. Compania face eforturi rezonabile pentru ca datele cu caracter personal aflate în posesia ei sau sub controlul ei, să fie exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru Companie.
 • Dreptul la restricție: persoana vizatăpoate obține din partea Companiei restricții de prelucrare a datelor sale cu caracter personal, dacă: 
  • contestă corectitudinea datelor personale pentru perioada în care este nevoie să verificăm exactitatea, 
  • prelucrarea este ilegală și solicită restricționarea prelucrării, mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • compania nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, dar persoana vizată le solicită  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau 
  • candidatul se opune prelucrării pe perioada în care Compania verifică dacă motivele noastre legitime au întâietate față de ale persoanei vizate.
 • Dreptul de acces: Persoana vizată poate solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deține Compania despre ea, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date personale are Compania în posesia sau controlul sau, pentru ce sunt folosite, de unde sunt colectate, dacă nu provin direct de la persoana vizată și cui au fost dezvăluite, dacă este cazul. Persoana vizată poate obține un exemplar de la Companie, gratuit, cu datele cu caracter personal pe care le deține despre ea. Compania își rezervă dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care este posibil să îl solicite persoana vizată.  
 • Dreptul la portabilitate: La cererea persoanei vizate, Compania va transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze  pe consimțământul persoanei vizate sau să fie necesară pentru executarea unui contract. În locul primirii unui exemplar cu datele cu caracter personal, persoana vizată poate solicita Companiei ca aceasta să transfere direct datele către alt operator.
 • Dreptul la ștergere: Persoana vizatăpoate obține din partea Companiei dreptul la  ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
  • are dreptul de a se opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să execute acest drept de a se opune prelucrării;
  • prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei – dacă îți retrage consimțământul, nu mai există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrare din partea noastră;
  • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
 • Dreptul de opoziție: Persoana vizată poate obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal, datorită situației sale particulare, dacă prelucrarea nu se bazează pe consimțământ, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, Compania nu va mai procesa datele sale cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra cu motive întemeiate și legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal. Dacă persoana se opune prelucrării, va trebui să specifice dacă dorește ștergerea datelor cu caracter personal sau restrângerea prelucrării.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației aplicabile privind confidențialitatea, persoana poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor, în țara în care locuiește sau unde a avut loc presupusa încălcare.

Reguli privind cererile de acces la datele personale:

 • Perioada de timp: TaxWise S.R.L. va încerca să îndeplinească cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării. 
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, TaxWise S.R.L. nu poate să permită accesul la toate datele sau o parte din datele cu caracter personal ale persoanei ce a făcut solicitarea, din cauza prevederilor legale. Dacă Compania va refuza solicitarea de acces, persoana vizată va fi  informată cu privire la motivul refuzului.
 • Imposibilitatea de identificare: În unele cazuri, este posibil ca TaxWise S.R.L., să nu fie în măsură să caute datele cu caracter personal pe care le solicită, din cauza datelor de identificare pe care persoana vizată le furnizează în cerere. În astfel de cazuri, când Compania nu poate identifica drept persoana vizată [subiectul datelor], nu este în măsură să răspundă solicitării de a executa drepturile legale așa cum este descris în această secțiune, dacă persoana nu furnizează informații suplimentare care să permită identificarea ei.
 • Exercitarea drepturilor legale: Pentru a-și exercita drepturile legale, persoana vizată va contacta Compania în scris, de exemplu: prin email sau scrisoare. De asemenea, persoana vizată poate apela direct la Responsabilul cu Protecția Datelor, la adresa de contact  info.dpo@taxwise.ro.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: info.dpo@taxwise.ro