La început de 2015, contribuabilii se confruntă cu aceeași întrebare ca acum un an: să apelez la un consultant fiscal pentru certificarea declarațiilor fiscale? Anul acesta însă avem mai multe informații cu privire la desfășurarea unui astfel de proces, ca urmare a publicării normelor de certificare a declarațiilor fiscale (Hotărârea CCF nr. 6/2014).

Cu toate că şi anul acesta certificarea declaraţiilor rămâne opţională, noile prevederi legislative reprezenta un prim pas pentru introducerea obligativităţii certificării declaraţiilor fiscale. Așadar, contribuabilii proactivi pot apela din timp la specialiști care să verifice, să confirme sau să corecteze tratamentului fiscal aplicat de societate, pentru a preveni depunerea pe viitor a unei note de certificare cu rezervă. Mai mult de atât, este cert că certificarea declaraţiilor fiscale va fi unul din criteriile de evaluare avute în vedere de către autorităţile fiscale pentru selectarea contribuabililor care vor fi supuși inspecției fiscale.

De ce să certific declarațiile fiscale?

Chiar dacă certificarea declarațiilor are momentan un caracter opțional, recurgerea la un proces de revizuire fiscală are mari avantaje: detectarea riscurilor fiscale și remedierea din timp a acestora, posibilitatea identificării unor oportunități de optimizare fiscală, dar și siguranța aplicării unui tratament fiscal corect pe viitor.

Într-adevăr, nota de certificare depusă de consultantul fiscal la autoritățile competente se poate face și cu anumite rezerve din partea consultantului. Tocmai de aceea, un exercițiu de revizuire fiscală pentru declarațiile aferente anului 2014 poate duce la depunerea unei note de certificare fără rezerve pe viitor, când certificarea declarațiilor ar putea deveni obligatorie.

Care sunt pașii urmați în cadrul procesului de certificare a declaraţiilor fiscale?

Contribuabilii care se gândesc să apeleze la un consultant fiscal pentru certificarea declarațiilor trebuie să se aștepte la un întreg proces de revizuire fiscală.

În primă fază, consultantul fiscal va pregăti un dosar al contribuabilului, care va cuprinde informaţii generale (ex. date de identificare, domiciliul fiscal şi sediile secundare, domeniul de activitate) precum și informaţii cu privire la poziţia financiară, partenerii de afaceri, persoanele afiliate.

Ulterior, consultantul fiscal va stabili un prag de materialitate/de semnificație. Acesta reprezintă acea valoare peste care consultantul fiscal va considera că o greșeală sau omisiune în tratamentul fiscal poate genera riscuri semnificative din perspectivă fiscală. Nu există prevederi specifice cu privire la nivelul acestui prag, însă este cert ca acesta va fi stabilit pe baza raţionamentului/experienței profesionale cât şi în baza unor proceduri analitice, de obicei ca procent dintr-o anumită valoare de referinţă (ex. cifra de afaceri).

În baza pragului de materialitate stabilit, consultantul fiscal desemnat va verifica prin sondaj documentele puse la dispoziţie de contribuabil, cu scopul de a întocmi pregăti dosarul de lucru. Acesta va cuprinde informaţii aferente perioadei supuse certificării privind: practicile administrative, contabile si fiscale,  respectarea unor măsuri impuse de organele fiscale, identificarea partenerilor cu care contribuabilul a desfăşurat tranzacţii semnificative etc.

Procesul propriu-zis de revizuire fiscală va consta în desfășurarea unor acţiuni obligatorii de către consultantul fiscal, aşa cum prevăd normele de certificare a declaraţiilor fiscale, cu scopul de a se verifica tratamentului fiscal aplicat de contribuabil, acţiuni ce variază în funcție de tipul de declarație ce urmează a fi certificată. De exemplu, pentru certificarea declarației anuale de impozit pe profit, printre acțiunile prevăzute de norme se numără: verificarea modului de înregistrare a veniturilor şi cheltuielilor, verificarea documentelor justificative care stau la baza tranzacţiilor supuse verificării, verificarea existenţei împrumuturilor contractate de la asociaţi, verificarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate şi a respectării regulilor preţurilor de transfer.

Rezultatele revizuirii fiscale se consemnează de către consultantul fiscal în raportul de certificare, care stă la baza întocmirii notei de certificare. Aceasta se depune cu sau fără rezerve la organul fiscal competent împreună cu declarația certificată (sau după depunerea acesteia).

Atenție la selectarea consultantului fiscal care va certifica declarațiile!

Există anumite condiții pe care un consultant fiscal trebuie să le îndeplinească pentru a fi în măsură să certifice declarații fiscale:

  • Dobândirea calității de Consultant Fiscal, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
  • Statutul de membru activ în Registrul Consultanţilor Fiscali;
  • Existența unui contract de asigurare pentru răspundere profesională;
  • Respectarea principiului independenței (în cazul în care contabilul unei societăți are şi statutul de consultant fiscal, acesta nu va putea certifica declaraţiile fiscale).

De asemenea, este important de avut în vedere faptul că, dacă în urma unei inspecții fiscale, organele de control constată că nota de certificare reflectă în mod fidel realitatea fiscală, atunci rata de verificare de către autorităţile fiscale a contribuabililor certificaţi de respectivul consultant scade semnificativ.

Certificarea declaraţiilor fiscale este o metodă utilizată de autorități în vederea creșterii gradului de colectare voluntară. Din perspectiva plătitorilor de impozite, un proces de revizuire fiscală aduce avantaje semnificative. Astfel, se poate spune că certificarea declarațiilor devine un opțional obligatoriu pentru diminuarea riscurilor fiscale, dar și a riscului de a face obiectul unei inspecții fiscale.

Publicat in: http://www.capital.ro/certificarea-declaratiilor-fiscale-un-optional-obligatoriu.html